Contact

Privacy statement van Biohorma

In dit privacy statement leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken. Ook leggen wij uit met welk doel de gegevens worden verwerkt. Wij raden u aan dit statement zorgvuldig te lezen. Als u vragen heeft over dit privacy statement, vragen hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens of algemene vragen, neem dan contact op via info@biohorma.nl.

Biohorma B.V. ontwikkelt, produceert en verkoopt producten onder de naam A.Vogel. Biohorma respecteert de privacy van alle gebruikers van haar websites www.biohorma.nl, www.avogel.nl en de A.Vogel Gezondheidslijn. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Biohorma verkoopt uw persoonlijke gegevens niet aan derden en zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken stellen indien dit nodig is bij het uitvoeren van uw bestelling in onze webwinkel. Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Deze doeleinden kunt u in dit statement lezen. Daarnaast gebruiken wij alleen persoonsgegevens die nodig zijn om de door ons vastgestelde doeleinden te bereiken. In gevallen waarin uw toestemming is benodigd, vragen wij u eerst om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze toestemming wordt op verschillende plaatsen op onze websites gevraagd. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. Ook de partijen die wij inschakelen om persoonsgegevens te verwerken (verwerkers) nemen passende beveiligingsmaatregelen.

Wij respecteren uw recht om persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren, te verwijderen, te beperken of over te dragen. Uw verzoek kunt u kenbaar maken via info@biohorma.nl onder vermelding van persoonsgegevens.

Inhoudsopgave van deze pagina

1. Samenwerkingspartner Drogisterij.net
2. Gebruik van persoonsgegevens
3. Reclame
4. Contactformulier en e-mail nieuwsbrief
5. Cookies
6. Google Analytics
7. Beveiliging
8. Bewaartermijnen
9. Doorgifte van uw gegeens buiten de EER
10. Inzage en wijzigen van uw gegevens
11. Autoriteit Persoonsgegevens
12. Websites van derden
13. Wijzigingen in deze privacyverklaring
14. Contactgegevens

1. Samenwerkingspartner Drogisterij.net

Voor het uitvoeren van uw bestelling in de A.Vogel Webwinkel werken wij samen met Drogisterij.net B.V. uit Stellendam (KvK nr. 24297154). Wij geven uw klantgegevens uitsluitend door aan Drogisterij.net met als enig doel het incasseren, factureren en verzenden van de door u geplaatste bestelling in de A.Vogel Webwinkel.

Drogisterij.net en Biohorma zijn beiden aangesloten bij het Thuiswinkel Waarborg en dragen zorg voor een webomgeving waar u veilig online kunt winkelen.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website en webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven. Dit doen wij in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan vooraf duidelijk is dat de persoonsgegevens aan ons worden verstrekt om te verwerken.

3. Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze producten, diensten & lifestyle. Het delen van deze informatie doen wij wanneer u al klant van ons bent of , wanneer u dat niet bent, wanneer u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Wij maken gebruik van reclame via: Wij maken gebruik van reclame via:
E-mail
Zoekmachine
Social media (specifiek gezien gaat het om: Facebook)

4. Contactformulier en e-mail nieuwsbrief

Wij bieden via de website van A.Vogel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, via WhatsApp en per e-mail. U wordt hierbij gevraagd om diverse gegevens in te vullen. Deze gegevens hebben wij nodig om uw vraag te kunnen behandelen. Na de beantwoording en afhandeling van uw vraag worden uw gegevens automatisch verwijderd na 2 jaar.

Daarnaast bieden wij een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en diensten. 

Wij ontvangen persoonsgegevens van u op het moment dat u uw registratie voor de nieuwsbrief bevestigt. Uw e-mailadres is de enige benodigde informatie om de nieuwsbrief naar u te kunnen verzenden. De overige aanvullende informatie die door u wordt ingevuld of wordt aangekruist is vrijwillig en wordt alleen gebruikt om de nieuwsbrief te personaliseren voor u.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Wij kunnen het gedrag van de nieuwsbriefabonnees bijhouden. Hiermee kunnen wij zien of de abonnees de nieuwsbrief hebben geopend en of zij op een link in de nieuwsbrief hebben geklikt. Dit doen wij om na te gaan in hoeverre de nieuwsbrief zorgt voor de verkoop van onze producten. Onderaan iedere nieuwsbrief bevindt zich een link waarmee u kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Nadat u uw e-mailadres heeft uitgeschreven, zult u geen commerciële e-mails meer van ons ontvangen.

5. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch naar uw browser wordt gestuurd. Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Wanneer u onze site voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Voor verdere uitleg over de cookies verwijzen wij u naar onze cookieverklaring (op A.Vogel).

6. Google Analytics

Ten behoeve van interne doeleinden, zoals beheer en statistiek, kan Biohorma ook niet tot natuurlijke personen herleidbare informatie verwerken, zoals het aantal bezoeken aan onze websites, het aantal bezoekers aan elke pagina van onze websites en de IP-adressen van de internet service providers van onze bezoekers. Wij gebruiken deze informatie, die anoniem blijft, om inzicht te krijgen in de manier waarop onze bezoekers gebruikmaken van onze websites. Ons doel hierbij is om de websites te kunnen verbeteren. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij het laatste deel van de IP-adressen anonimiseren. Dit doen wij door de laatste drie cijfers van het IP-adres te verwijderen.

7. Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

8. Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die Biohorma in dit privacy statement heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de desbetreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Biohorma zicht moet houden aan wettelijke bewaarplichten (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). 

9. Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de EER als voor het betreffende land een adequaatheidsbesluit geldt, als de ontvanger gecertificeerd is voor het ‘EU-VS Privacy Shield’ of wanneer wij een overeenkomst hebben met de ontvanger waarin door de Europese Commissie vastgestelde modelbepalingen zijn opgenomen.

10. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om uw deze persoonsgegevens in te zien. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens , te wijzigen, aan te vullen, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u Biohorma verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt de toestemming die u ons heeft verleend op ieder moment intrekken. Wij zullen er alles aan doen om uw verzoek binnen een maand af te handelen. Een dergelijk verzoek kunt u sturen naar info@biohorma.nl onder vermelding van de gegevens waar het om gaat.

11. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

12. Websites van derden

Als service aan onze gebruikers, kunnen Biohorma websites links bevatten naar websites van derden. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. U dient zelf te controleren welke gebruiksvoorwaarden en privacybeleid van toepassing zijn op de websites van derden.

13. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

14. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij:
Biohorma B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg
Telefoonnummer: 0525-687200
E-mailadres: info@biohorma.nl

Contactgegevens van onze Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG):
P. Holstege
Biohorma B.V.
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg

Dit privacy statement is gebaseerd op een voorbeeld statement van thuiswinkel.org en is voor het laatst aangepast op 13-06-2018 16:50:00.